nejen pro krásu, ale hlavně pro zdraví...

cviky na hrudní páteř

CVIČENÍ V KLEČE
Cviky provádějte vsedě na židli s opěradlem. Trup držte vzpřímeně, ramena tlačte dolů a hlavu mějte vytaženu vzhůru.
Opřete se o dlaně, paže jsou nataženy.
Bederní páteř zpevněte stažením břišních a hýžďových svalů.Při nádechu vyhrbte hrudní páteř, hlavu schovejte mezi paže (kočičí hřbet). Při výdechu hrudní páteř prohněte směrem
k podložce a hlavu mírně zakloňte.
CVIČENÍ V KLEČE | uvolnění hrudní páteře
Stejný cvik provádějte opřeni o lokty. CVIČENÍ V KLEČE | uvolnění hrudní páteře
Opřete se o dlaně, paže jsou nataženy. Jednu paži upažte do výšky a podívejte se za ní. Hlava a trup se otáčejí na stranu upažené paže. V krajní poloze paží zakmitejte.
Cvik provádějte střídavě na obě strany.
CVIČENÍ V KLEČE | uvolnění hrudní páteře
Opřete se o dlaně,paže jsou nataženy. Vychylujte na tutéž stranu trup a pánev. Dostatečného vychýlení pánve dosáhnete sunutím nohou ve směru vychýlení. Současně se tímto směrem podívejte. Opět provádějte střídavě na obě strany. CVIČENÍ V KLEČE | uvolnění hrudní páteře
CVIČENÍ V SEDĚ
Opřete se o opěradlo židle, paže volně podél těla. Při nádechu mírně upažte,
ramena tlačte vzad, lopatky stahujte k sobě, hlavu a horní část zad zatlačte dozadu (nezaklánějte se však).
Při výdechu se uvolněte.
CVIČENÍ V SEDĚ | uvolnění hrudní páteře
Posaďte se na židli proti stěně. Dlaně a lokty opřete vodorovně o stěnu,
čelo opřete o hřbety rukou. Při nádechu záda vyhrbte, při výdechu prohněte.
CVIČENÍ V SEDĚ | uvolnění hrudní páteře
Spojte ruce za hlavou. Při nádechu tlačte lokty od sebe, při výdechu uvolněte.
 
CVIČENÍ V SEDĚ | uvolnění hrudní páteře
Z paží vytvořte "svícen", ramena stáhněte dolů.
Při nádechu se narovnejte, při výdechu spojte paže před obličejem dlaněmi
a lokty k sobě, hlavu mírně předkloňte, záda vyhrbte.
CVIČENÍ V SEDĚ | uvolnění hrudní páteře
Paže nechte volně podél těla a opisujte rameny kruhy dopředu i dozadu. CVIČENÍ V SEDĚ | uvolnění hrudní páteře
Upažte a oběma pažemi současně opisujte malé kroužky dopředu i dozadu. CVIČENÍ V SEDĚ | uvolnění hrudní páteře
Upažte, dlaně směřují nahoru. Proveďte úklon vlevo a současně vzpažte pravou paži. Snažte se přitom dotknout levé ruky. Totéž opakujte na druhou stranu.
 
CVIČENÍ V SEDĚ | uvolnění hrudní páteře