nejen pro krásu, ale hlavně pro zdraví...

cviky na krční páteř

CVIČENÍ V SEDĚ
Cviky provádějte vsedě na židli s opěradlem. Trup držte vzpřímeně, ramena tlačte dolů a hlavu mějte vytaženu vzhůru.
Uklánějte hlavu do stran. CVIČENÍ V SEDĚ | uvolnění krční páteře
Otáčejte hlavou podle osy páteře vpravo a vlevo. CVIČENÍ V SEDĚ | uvolnění krční páteře
Co nejvíce předkloňte hlavu a otáčejte jí kolem osy páteře střídavě na jednu a na druhou stranu. V krajní poloze vždy lehce zapružte. Předtím můžete po dobu 5-7 sekund zatlačit temenem proti rukám. CVIČENÍ V SEDĚ | uvolnění krční páteře
Prsty jedné ruky přiložte na tu část krční páteře, kterou procvičujete. Druhou ruku přiložte na protilehlý spánek. Zatlačte mírně po dobu 5-7 sekund proti ruce položené na spánku. Pak veďte rukou hlavu do úklonu až nad místo, kam jste přiložili prsty, a zapružte. Cvik provádějte jen malou silou. Opakujte střídavě vpravo a vlevo.
 
CVIČENÍ V SEDĚ | uvolnění krční páteře
Položte ruce dlaněmi na ramena, prsty směřují k lopatkám a lokty vpřed.
Hlavu vysunujte vodorovně dopředu a dozadu. Hlavu nepředklánějte.
 
CVIČENÍ V SEDĚ | uvolnění krční páteře
Rozpažte o roztáhněte prsty. Palec směřuje na jedné straně dolů, na druhé nahoru. Otáčejte a suňte hlavu co nejvíce na tu stranu, kde je ruka palcem dolů. Pak hlavu pomalu otáčejte a suňte ji na opačnou stranu a zároveň přetáčejte i dlaně tak, aby pohled směřoval vždy k ruce s palcem dolů. CVIČENÍ V SEDĚ | uvolnění krční páteře
CVIČENÍ V LEŽE
Cviky provádějte na rovné pevné podložce. Paže jsou připaženy dlaněmi k podložce.
Hlava spočívá na podložce. Ramena tlačte směrem k nohám, hlavu vysunujte vzhůru a krční páteř tlačte co nejvíce k podložce.
 
CVIČENÍ V LEŽE | uvolní krční páteř
Pomalu zvedejte hlavu od podložky a přibližujte bradu k hrudní kosti.
Proveďte pohyb bradou na stranu směrem k jednomu rameni, pak zpět do výchozí polohy a na druhou stranu.
 
CVIČENÍ V LEŽE | uvolní krční páteř
Hlava zůstává na podložce, volně otáčejte hlavou vpravo a vlevo.
 
CVIČENÍ V LEŽE | uvolní krční páteř
 

Zdroj: leták Ministerstva zdravotnictví ČR